Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Daarom lees je hier wat wij doen om jouw gegevens veilig te houden.

Mediup is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 63124432 en is bereikbaar via info@mediup.nl, of via telefoonnummer 013-2032431

Mediup onderscheidt gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn:

- Je voor- en achternaam;
- je adres, postcode en woonplaats;
- je telefoonnummer;
- je bankgegevens (t.b.v. financiële administratie)
- je e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens zijn:
- geslacht;
- godsdienst of levensovertuiging;
- seksuele voorkeur;
- ras;
- politieke voorkeur;
- lidmaatschap van een vakbond;
- strafrechtelijk verleden.

Mediup zal nooit gebruik maken van je bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de uitoefening van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mediup noodzakelijk is en deze opdracht niet kan worden uitgevoerd zonder dat bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld.

Mediup gebruikt je persoonsgegevens voor:
- het up to date houden van het klantenbestand;
- het verzamelen van websitestatistieken
- het zenden van offertes en facturen;
- het contact houden met de opdrachtgever;
- juridische aangelegenheden, zoals Quitclaims
- het voldoen aan de wetgeving;
- het uitvoeren van een overeenkomst tussen de klant en Mediup.

Mediup werkt altijd op basis van een overeenkomst, waarbij vraag en aanbod het uitgangspunt is. Na het accepteren van de offerte ontstaat deze overeenkomst van opdracht. Mediup doet er alles aan deze zo volledig mogeljk uit te voeren en daarbij alleen de persoonsgegevens te gebruiken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die overeenkomst.

Mediup bewaart de financiële gegevens in lijn met de geldende wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens en beeldmateriaal worden standaard 2 jaar bewaard. Indien deze termijn moet worden verlengd, kan dit aangevraagd worden via
info@mediup.nl.


De beelden worden bewaard in een afgeschermde en alleen voor Mediup toegankelijke cloudomgeving die voldoet aan de wettelijke richtlijn (AVG/GDRP).

Personen wiens gegevens zijn opgenomen in de administratie van Mediup, kunnen een overzicht van de bewaarde gegevens aanvragen door een verzoek te mailen naar info@mediup.nl

Personen wiens gegevens zijn opgenomen in de administratie van Mediup, kunnen aangeven dat deze gegevens niet meer mogen worden gebruikt voor toekomstige doeleinden door een verzoek te mailen naar info@mediup.nl.
Personen wiens gegevens zijn opgenomen in de administratie van Mediup, kunnen aangeven dat deze gegevens verwijderd moeten worden door een verzoek te mailen naar info@mediup.nl. Dit geldt niet voor gegevens die onder een juridische bewaarplicht vallen.
Mediup zal, indien er sprake is van een datalek dit binnen 72 uur melden bij de AP (autoriteit persoonsgegevens) en daarna ook een melding maken aan de opdrachtgevers/personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Mediup geeft alleen toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden strikt noodzakelijk is. Gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de reguliere bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van gegevens in administratiesoftware, inzage door de accountant en het uit handen geven van de incasso bij het niet betalen van een factuur.

Van deze externe partijen wordt door Mediup verwacht dat zij alle gegevens zullen bewaren en beschermen overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de persoon aan wie deze gegevens behoren.

Indien de door Mediup verzamelde persoonsgegevens (bijvoorbeeld in beeld en geluid) worden gepubliceerd door of in opdracht van de opdrachtgever, is Mediup niet aansprakelijk voor de gevolgen van publicatie van deze gegevens.
Hoewel Mediup haar uiterste best doet om alle persoonsgegevens te beveiligen, kan Mediup niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer persoonsgegevens op wederrechtelijke manier zijn verkregen van Mediup. Wel dient Mediup binnen 72 uur na het ontdekken van de diefstal een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betrokken opdrachtgevers/personen wiens gegevens zijn gestolen.

Op de website(s) van Mediup wordt/worden cookies verzameld. Een cookie is een databestand dat op het apparaat van de websitebezoeker wordt geplaatst. Bij het plaatsen van cookies wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken en cookies die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden.

Bezoekers kunnen bij hun eerste bezoek aan de website hun voorkeuren wat betreft het cookie-beleid aangeven. Deze voorkeuren, waaronder dus de toestemming voor het plaatsen van cookies, kan ten alle tijden worden ingetrokken. Nadere informatie over het gebruik van cookies is te vinden in de cookie-disclaimer.

Heb je een klacht over de manier waarop Mediup je persoonsgegevens verwerkt? Stuur dan een mail naar info@mediup.nl. Wij komen er graag samen met je uit. Lukt dit niet? Dan zal Mediup je informeren over de mogelijkheden om je klacht alsnog zo goed mogelijk af te kunnen handelen.
Mediup zal ervoor zorgen dat zij op 25 mei 2018 voldoet aan de AVG en indien dit niet zo is, alles in het werk stellen om alsnog aan de AVG te voldoen. Zij stelt de eigenaar van Mediup aan als eindverantwoordelijke.

Zijn er nog vragen?

Mocht er iets onduidelijk zijn of volgens jou niet kloppen, laat het ons weten!

Telefoon

013-2032431

E-mail

info@mediup.nl

Liever rustig doorlezen?